Sposób na lekturę, czyli lektura w pudełku

Wiele jest sposobów na omawianie z uczniami lektury. Niektórzy tworzą lopbooki, komiksy, książki w torbie, albumy, wieszaki, pizze, inni przygotowują obrazy pisane słowem. Uczniowie klasy 5a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, pod kierunkiem pani Doroty Leśniewskiej – Bainczyk, zmieścili w pudełkach treść powieści, pt. „Chłopcy z placu broni” - Ferenca Molnara. Natomiast uczniowie klasy 2c zainspirowani pracami starszych kolegów i koleżanek uczynili podobnie z powieścią przygodową, pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” – Hugh Loftinga.

Wykorzystanie tej techniki uruchomiło w głowach uczniów wielkie pokłady wyobraźni i kreatywności. Pozwoliło ukazać własną wrażliwość i odbiór indywidualny literatury. Takie tworzenie wewnętrznego obrazu fikcyjnej rzeczywistości przysłużyło się lepszemu zrozumieniu tekstu, głębszemu przeżyciu emocji w nim zawartych, a to zaowocowało bogatszymi przemyśleniami na temat lektury, większą aktywnością dzieci w dyskusjach na temat problemów poruszanych w tekście oraz lepszym zapamiętaniem tego co przeżyły. Taki sposób pracy sprawia, że czytanie staje się atrakcyjniejszym dla uczniów, a lektury czyni im bliższymi, ponieważ wkraczają swą treścią i budzonymi skojarzeniami, w strefę doświadczeń i wiedzy, również tej poza szkolnej. Efekty pracy uczniów można było oglądać na wernisażach w sali nr 49 i 19.

Dorota Leśniewska – Bainczyk – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie
Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Kategoria - Arlena Kiziak, Dorota Leśniewska Bainczyk, Informacje.