Dyrekcja

dyrektor - mgr Iwona Matyjas

Wicedyrektorzy:

mgr Krystyna Mikołajczyk
mgr Małgorzata Lewicka

Pedagog

mgr Maria Ławiak
mgr Anna Ryszka
mgr Ewelina Andrasz
mgr Elżbieta Mazur

Psycholog

mgr Karina Pilch

Biblioteka

mgr Lidia Wierzbicka
mgr Kamila Karcz-Kwaśnik
mgr Małgorzata Gołdon

Religia

o. Wiesław Broda
mgr Aleksander Ćwik
mgr Ewa Kuchaja
mgr Katarzyna Miniach-Aderek

Historia i społeczeństwo

mgr Renata Niewiarowska
mgr Jolanta Peciak

Wiedza o społeczeństwie

mgr Krzysztof Majsak
mgr Renata Niewiarowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Justyna Kuchnik

Język niemiecki

mgr Krzysztof Majsak
mgr Ewelina Duda

Przyroda

mgr Małgorzata Lewicka
mgr Aneta Domagała
mgr Halina Nawizowska

Biologia

mgr Małgorzata Lewicka
mgr Kamila Karcz-Kwaśnik

Muzyka

mgr Justyna Kuchnik

Plastyka

mgr Małgorzata Przewocka

Informatyka

mgr Magdalena Dobrowlańska
mgr Łukasz Cirko

Nauczyciel wspomagający

mgr Agnieszka Chmielowska
mgr Marta Burda
mgr Aleksandra Czaja
mgr Małgorzata Ciborowska
mgr Łukasz Cirko
mgr Katarzyna Kuczewska

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Agnieszka Chmielowska
mgr Aneta Domagała
mgr Magdalena Orlińska
mgr Małgorzata Ciborowska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Bielec
mgr Aneta Domagała
mgr Elżbieta Góźdź
mgr Arlena Kiziak
mgr Mirosława Matczak
mgr Magdalena Orlińska
mgr Ewa Wajs
mgr Małgorzata Przewocka

Język polski

mgr Jolanta Wilczyńska
mgr Dorota Pawluś
dr Artur Telwikas
mgr Dorota Leśniewska Bainczyk

Język angielski

mgr Daniel Chrzanowski
mgr Iwona Wspaniała
mgr Ewelina Duda
mgr Anna Kaczor
dr Magdalena Skorobogata

Matematyka

mgr Krystyna Wilk
mgr Magdalena Kubacka
mgr Krystyna Mikołajczyk
mgr Iwona Matyjas
mgr Aleksander Kondraciuk

Geografia

mgr Halina Nawizowska

Chemia

mgr Katarzyna Kuczewska

Fizyka

mgr Piotr Kohlman
mgr Elżbieta Gabryś

Zajęcia techniczne

mgr Alicja Karpowicz

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Hnat
mgr Piotr Sapian
mgr Jakub Wolny
mgr Izabela Nieżurawska
mgr Michał Papuszka
mgr Tomasz Trznadel

Świetlica

mgr Beata Musiał - kierownik
mgr Iwona Tworkowska - wychowawca
mgr Marta Burda - wychowawca
mgr Aleksandra Czaja

Terapia logopedyczna

mgr Małgorzata Przewocka
mgr Agnieszka Bartosik
mgr Jadwiga Bobowikv