Dyrekcja


dyrektor - mgr Mariola Kokot

Wicedyrektorzy:

mgr Krystyna Mikołajczyk
mgr Iwona Matyjas

Pedagog

mgr Maria Ławiak
mgr Anna Ryszka
mgr Ewelina Andrasz
mgr Elżbieta Mazur

Psycholog

mgr Karina Pilch

Biblioteka

mgr Lidia Wierzbicka
mgr Kamila Karcz-Kwaśnik
mgr Małgorzata Gołdon

Religia

o. Wiesław Broda
o. Łukasz Wójcik
mgr Joanna Białek

Historia i społeczeństwo

mgr Renata Niewiarowska
mgr Jolanta Peciak

Wiedza o społeczeństwie

mgr Krzysztof Majsak
mgr Renata Niewiarowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Joanna Toporowicz

Język niemiecki

mgr Krzysztof Majsak
mgr Agnieszka Pencakowska

Przyroda

mgr Małgorzata Lewicka
mgr Halina Nawizowska

Biologia

mgr Małgorzata Lewicka

Muzyka

mgr Justyna Kuchnik

Plastyka

mgr Jadwiga Florczyk

Informatyka

mgr Magdalena Dobrowlańska
mgr Łukasz Cirko

Nauczyciel wspomagający

mgr Agnieszka Chmielowska
mgr Joanna Całujek
mgr Marta Burda
mgr Aleksandra Czaja
mgr Justyna Kaleta
mgr Małgorzata Ciborowska

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Beata Kornas
mgr Agnieszka Chmielowska
mgr Aneta Domagała
mgr Justyna Kaleta
mgr Małgorzata Ciborska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Bielec
mgr Aneta Domagała
mgr Elżbieta Góźdź
mgr Arlena Kiziak
mgr Mirosława Matczak
mgr Magdalena Orlińska
dr Magdalena Skorobogata
mgr Ewa Wajs
mgr Małgorzata Przewocka

Język polski

mgr Jolanta Wilczyńska
mgr Dorota Pawluś
dr Artur Telwikas
mgr Dorota Leśniewska Bainczyk
mgr Małgorzata Gołdon

Język angielski

mgr Daniel Chrzanowski
mgr Iwona Wspaniała
mgr Michał Sękowski
mgr Ewelina Duda
mgr Karolina Furmanowicz
Filip Dobies

Matematyka

mgr Krystyna Wilk
mgr Krystyna Mikołajczyk
mgr Iwona Jaworska
mgr Aleksander Kondraciuk

Geografia

mgr Halina Nawizowska

Chemia

mgr Mariola Kokot
mgr Katarzyna Kuczewska

Fizyka

mgr Piotr Kohlman
mgr Elżbieta Gabryś

Zajęcia techniczne

mgr Jadwiga Florczyk

Wychowanie fizyczne

mgr Iwona Hnat
mgr Piotr Sapian
mgr Jakub Wolny
mgr Izabela Nieżurawska
mgr Michał Papuszka
mgr Tomasz Trznadel

Świetlica

mgr Beata Musiał - kierownik
mgr Iwona Tworkowska - wychowawca
mgr Natalia Grochowska - wychowawca
mgr Marta Chuda - wychowawca
mgr Aleksandra Czaja

Zajęcia logopedyczne

mgr Małgorzata Przewocka
mgr Agnieszka Bartosik