Informacje dla rodziców

Świetlica szkolna


Świetlica czynna jest codziennie w godzinach
od 6:45 do 16:00

Kierownik świetlicy:
mgr Beata Musiał
Wychowawcy:
mgr Danuta Pietruczak
mgr Iwona Tworkowska
mgr Natalia Grochowska

UWAGA RODZICE obecnych i przyszłych klas I-III !

Prosimy rodziców/opiekunów o przynoszenie kart zgłoszeń dziecka do świetlicy szkolnej na rok 2018/2019.

Zaświadczenia o zatrudnieniu należy dostarczyć w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej prosimy o odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej POBIERZ

Informujemy również o obowiązku pisemnej zgody rodziców na samodzielne wyjście ze świetlicy szkolnej. Nie wypuszczamy dzieci „na telefon”. Zgody należy uiścić na osobnej kartce lub druku.
POBIERZ

WYPRAWKA DO ŚWIETLICY w roku szkolnym 2018/2019

Wyprawka zawiera materiały do prac plastycznych:
• papier ksero A4
• klej "Magic"
• kredki "Bambino"
• chusteczki higieniczne w pudełku

Wymienione przybory wykorzystywane będą wspólnie przez wychowanków świetlicy podczas zajęć plastycznych. Nie ma potrzeby kompletowania materiałów w teczkach ani ich podpisywania.

Wyprawkę dzieci przynoszą w pierwszym tygodniu września 2018 r.
Dziękujemy. Wychowawcy świetlicy

Świetlica zaprasza dzieci klas I - III, które nie mają zapewnionej opieki rodziców w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Dzieci w świetlicy mogą miło spędzić czas do chwili powrotu rodziców z pracy. Mają zapewnioną opiekę, pomoc w nauce, relaks i zabawę.

Zajęcia odbywają się zgodnie z hasłami tygodniowymi i planem całorocznej pracy wychowawczej.

Zapewniamy dzieciom:

• bezpieczeństwo,
• warunki do nauki własnej,
• pomoc w nauce,
• wdrażamy do samodzielnej pracy umysłowej poprzez udział dzieci w różnych formach zajęć (praca z komputerem, koło taneczne, inscenizacje, itp.)
• ujawniamy i rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia,
• często organizujemy gry i zabawy ruchowe,
• dbamy o zdrowie i rozwijamy nawyki higieny osobistej,
• rozwijamy samodzielność, samorządność oraz aktywność społeczną