KLAUZULA INFORMACYJNA
– obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
Informujemy, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) [dalej jako „RODO”]: czytaj dalej

Terminy rekrutacji do klas I szkół średnich (liceów, techników) i szkół branżowych w 2019/2020

Klasy VIII/ Gimnazjum Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzające
spełnianie przez kandydata kryteriów
od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. od 26 lipca do 30 lipca 2019 r.
Złożenie przez kandydatów deklaracji o przyjecie do szkoły sportowej,
dwujęzycznej, itp., wymagających sprawdzenia uzdolnień kierunkowych, testów sprawnościowych, językowych, itp.
od 6 maja do 14 maja 2019 r. od 26 lipca do 26 lipca 2019 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły o świadectwo ukończenia SP/Gim oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu od 21 do 25 czerwca 2019 r. -------------
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 16 lipca 2019 r. 21 sierpnia 2019 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia – oryginał świadectwa i
zaświadczenie (jeśli nie były złożone w czerwcu)
oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 25 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r.

Aktualności

UWAGA!

W tym roku szkolnym zmienia się dotychczasowa formuła konkursu znanego jako „Czyściciel świata”.
Otrzymuje nową nazwę „Zostań mistrzem segregacji” i zupełnie inne zasady zbiórek odpadów.


UWAGA!
rodzice/opiekunowie dzieci zapisanych do świetlicy!

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2018/19 prosimy Państwa o zgłoszenie się do świetlicy szkolnej w celu potwierdzenia uczestnictwa dziecka w zajęciach.
Wyprawka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 »

Obiady w szkole!

Żywienie uczniów w naszej szkole odbywa się przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw świątecznych, ferii zimowych oraz dni wyznaczonych, jako wolne od nauki.
Stawka żywieniowa wynosi – 4,00 zł
Wpłaty za obiady przyjmowane są w gabinecie intendenta szkoły. Opłata za obiady zbierana jest w pierwsze trzy dni miesiąca.