REKRUTACJA

Szanowni Rodzice!

Ważny jest dla nas każdy uczeń. Rozpoznajemy jego szczególne potrzeby edukacyjne, by właściwie dobierać metody, środki oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, które prowadzą do zaspokajania potrzeb, rozwoju intelektualnego i osobowościowego. Tworzymy atmosferę bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku, kształtujemy zachowania prozdrowotne, dotyczące zdrowego stylu życia.

Uczymy naszych uczniów twórczego myślenia, pogłębiania wiedzy oraz wykorzystania zdobytych umiejętności w praktyce. Nauczanie w naszej szkole zapewnia dziecku poznawanie świata, szacunek dla człowieka, kształtowanie samodzielności, poczucie bezpieczeństwa i wszechstronny rozwój. Od zawsze w działaniu wspiera nas Rada Rodziców.

OFERTA SZKOŁY

EDUKACYJNA

• świetnie przygotowana kadra pedagogiczna, ciągle podnosząca swoje kwalifikacje,
• własny program profilaktyczny i wychowawczy,
• nauka dwóch języków obcych – j. angielskiego od klasy I i j. niemieckiego od klasy V,
• rozszerzony zakres godzin z j. polskiego i matematyki,
• nieodpłatne zajęcia logopedyczne,
• specjalistyczna opieka pedagoga,
• zajęcia socjoterapeutyczne,
• gimnastyka korekcyjna,
• zajęcia wyrównawczo – kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce,
• zajęcia rewalidacyjne,
• pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców,
• zajęcia komputerowe dla klas I-VI,
• edukacja muzyczna z rytmiką od klasy pierwszej,
• zajęcia basenowe na „Pływalni Chrobry”,
• nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne.

BAZA

• sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, stoliki dopasowane do wzrostu dzieci, wyodrębnione kąciki tematyczne: przyrodniczy, czytelniczy, rekreacyjny (dywan), sprzęt multimedialny;
• świetlica oferująca zajęcia w mało licznych grupach i odrębnych salach;
• stołówka oferująca smaczne, pełnowartościowe obiady w dwóch turach (zupa o 10.30, drugie danie o 11.30), stoliki dostosowane do potrzeb dzieci;
• bardzo dobra baza lokalowa (budynek po termomodernizacji i generalnym remoncie sali gimnastycznej, korekcyjnej, sal lekcyjnych, zaplecza sanitarnego);
• codzienna opieka przedmedyczna;
• czytelnia z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;
• profesjonalnie prowadzona biblioteka z bogatym księgozbiorem;
• estetyczne i kolorowe sale lekcyjne;
• dwie pracownie komputerowe wyposażone w komputery wysokiej jakości ze stałym dostępem do Internetu;
• doskonała sportowa baza lokalowa - sala gimnastyczna, salka gimnastyki korekcyjnej;
• kompleks boisk zewnętrznych;
• plac zabaw „ Radosna szkoła";
• radiola;

ATUTY

• przyjazna dziecku atmosfera w małej, kameralnej szkole,
• objęcie dzieci sześcioletnich procesem adaptacyjnym,
• nowatorskie metody nauczania,
• innowacje i projekty edukacyjne,
• nauka w systemie jednozmianowym (od godz. 8.00);
• wycieczki krajoznawcze, edukacyjne i "Zielone Szkoły",
• liczne koła przedmiotowe oraz sekcje sportowe umożliwiające wszechstronny rozwój zdolności i zainteresowań uczniów,
• szkoła bezpieczna, monitorowana, niedostępna dla osób postronnych,
• zajęcia świetlicowe w odrębnych salach i małych grupach,
• certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku,
• udział w wielu akcjach np. „Pij mleko”, „Owoce w szkole”, „Pomagamy zwierzętom”,
• świetlica pracująca w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców,
• uczniowie zdolni otrzymują stypendia Prezydenta Miasta Głogowa,
• dzieci w trudnej sytuacji materialnej i życiowej mogą ubiegać się o stypendium socjalne, wyprawkę szkolną i dofinansowanie do obiadów.

TRADYCJE SZKOŁY

• akademie okolicznościowe,
• Pasowanie na ucznia klasy I,
• Dzień Samorządności,
• jasełka, wigilie klasowe i bale karnawałowe,
• konkursy,
• „Magia Świąt”,
• Dni Ekologii,
• Dni Kultury Zdrowotnej,
• Dni oszczędności,
• Gala Talentów,
• Tydzień Pluszowego Misia

OPIS PLACÓWKI

Szkoła Podstawowa nr 2 usytuowana jest w centrum Głogowa przy Alei Wolności 74. Teren szkoły jest ogrodzony, oświetlony i estetycznie zagospodarowany, co zapewnia bezpieczny i przyjemny odpoczynek uczniów podczas przerw lekcyjnych. Obiekt szkoły jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz.

W naszej szkole każde dziecko czuje się ważne i bezpieczne. Fakt, że nasza szkoła nie jest wielkim molochem, też jest naszym atutem. W naszej szkole znamy wszystkich uczniów i wiele o nich wiemy, a i uczniowie znają doskonale wszystkich swoich nauczycieli. Stąd jedni i drudzy mogą precyzyjnie określić swoje oczekiwania i dążenia oraz je realizować.

Oferta edukacyjna i pedagogiczna szkoły satysfakcjonuje społeczność szkolną i rodziców naszych uczniów. Rozpoznajemy potrzeby i pomagamy w trudnościach, stymulujemy rozwój.
Nasza szkoła oferuje uczniom atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, rozwijające ich wszechstronne zainteresowania. Każdy uczeń ma tu szansę ujawnić swoje mocne strony, realizować pasje i odnieść sukces. Sukcesy mierzymy osiągnięciami naszych uczniów, którzy zdobywają nagrody i puchary w konkursach o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym, powiatowym, międzyszkolnym.

Wysiłek uczniów zawsze jest nagradzany, a osiągnięcia prezentowane na Szkolnej Gali Talentów. Tradycyjnie od lat jesteśmy inicjatorami i organizatorami konkursu na najciekawszą gazetkę szkolną oraz Rejonowego Konkursu Matematycznego.

Współpracujemy z różnymi instytucjami między innymi: Uniwersytetem Wrocławskim, PWSZ w Głogowie, policją, MOPS, świetlicami środowiskowymi, przedszkolami, parafią św. Klemensa, Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Archeologiczno- Historycznym.

Wśród naszych absolwentów są aktorzy, sportowcy kadry narodowej, lekarze, nauczyciele, pracownicy państwowi i przedsiębiorcy.

Dużą wagę przywiązujemy do kontaktów i współpracy z rodzicami, których uważamy za sprzymierzeńców w wychowywaniu naszych uczniów. Wychowując uczniów, zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie zasad uczciwej rywalizacji nie tylko w sporcie, ale także w kontaktach z innymi ludźmi. Zależy nam, aby nasi absolwenci byli ludźmi wrażliwymi i umieli w przyszłości, decydując o losie innych, podejmować trafne decyzje.

Z całą pewnością zaangażowanie i kreatywność naszych nauczycieli pozwoli dzieciom łatwo wkroczyć w świat szkolnej rzeczywistości.

Obwód Szkoły Podstawowej nr w Głogowie obejmuje ulice:

• Aleja Wolności
• Browarna
• Cicha
• Dobra
• Działkowa
• Dzieci Głogowskich
• Elektryczna
• Głowackiego
• Generała Rozwadowskiego
• Grodzisko
• Grunwaldzka (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 i 6)
• Jedności Robotniczej
• Kamienna Droga
• Kwiatowa
• Krochmalna
• Księdza Prałata Luigi Novarese
• Lipowa (10)
• Łąkowa
• Łużycka
• Magazynowa
• 1 Maja
• Mała
• Matejki
• Mickiewicza
• Nadbrzeżna
• Obozowa
• Plac Kolegiacki
• Plac 1000-lecia
• Plac Jana z Głogowa
• Poczdamska
• Północna
• Południowa
• Przemysłowa
• Sikorskiego
• Skłodowskiej-Curie
• Słowackiego
• Spichrzowa
• Spokojna
• Spółdzielcza
• Strzelecka
• Sybiraków
• Topolowa
• Towarowa
• Wierzbowa
• Wincentego Pola
• Wojska Polskiego nr nieparzyste (od 1 do 9)
• wieś Biechów
• wieś Wróblin Głogowski
• Zamkowa