KRÓLOWA ŚNIEGU – zajęcia w bibliotece

9 lutego 2023r. uczniowie klasy IIc uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez Panią Urszulę Lewocką na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie. Zajęcia były podsumowaniem cyklu lekcji związanych z zagadnieniami dotyczącymi baśni H.Ch. Andersena – „Królowa Śniegu”. Ich celem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku uważnego słuchania i wyciągania wniosków, kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.

Podróż dzieci rozpoczęła się od wizyty u Kaya i Gerdy w niewielkim różanym ogrodzie, gdzie wspólnie z bohaterami lektury bawiły się z użyciem chusty animacyjnej Klanzy. Pani Urszula przygotowała dla uczniów serię zadań. Rozwiązując je pomagali Gerdzie w odnalezieniu drogi do Kaya. Ułożenie puzzli, znalezienie szczegółów, którymi różnią się obrazki czy chronologiczne porządkowanie kolejności zdarzeń w lekturze w oparciu ilustracje, to tylko niektóre zadania, jakie mieli do pokonania w czasie wędrówki. Niesamowitą atrakcją okazało się zwijanie na czas sznurka prowadzącego do sań Królowej Śniegu. Emocje dzieci były wielkie, każda grupa dopingowała swojego zawodnika.

Podsumowaniem zajęć była wizyta w zamku Królowej Śniegu, ułożenie z puzzli czerwonego serca oraz podkreślenie roli prawdziwej przyjaźni. Lekcja uzmysłowiła dzieciom, że w imię prawdziwej przyjaźni czasami trzeba zdobyć się na ofiarność i wyrzeczenia.

Zajęcia były bardzo ciekawe i bogate w różne pomoce dydaktyczne. Dzieci były aktywne, chętnie uczestniczyły w zajęciach i wykazywały duże zainteresowanie tematem.

Dziękujemy Pani Urszuli Lewackiej za zaproszenie i przygotowanie zajęć.

Uczniowie klasy 2c oraz wychowawca Arlena Kiziak

Kategoria - Arlena Kiziak, Informacje.