RODO

1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE - czytaj.

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO - czytaj.

3. KLAUZULA INFORMACYJNA - DLA KANDYDATA DO PRACY - czytaj.

4. KLAUZULA INFORMACYJNA - DLA NOWEGO PRACOWNIKA - czytaj.

5. KLAUZULA INFORMACYJNA - NOWY KONTRAHENT - czytaj.

6. KLAUZULA INFORMACYJNA - UMOWA O DZIEŁO, UMOWA ZLECENIE - czytaj.

7. KLAUZULA INFORMACYJNA - ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - czytaj.

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH:

Jędrzej Bajer
tel.: 533 80 70 40
e-mail: iod@odoplus.pl