Sprawny dolnoślązaczek

Rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła bierze udział w programie "Sprawny Dolnoślązaczek" którego twórcą i realizatorem jest Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” oraz Szkoły Podstawowe Dolnego Śląska.

Program ten skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania różnorodną aktywnością sportową, poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć wychowania fizycznego. Patronat nad programem objął Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty i Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

"Sprawny Dolnoślązaczek" jest to projekt zbliżony do projektu "Mały Mistrz".

KLASA I A
nauczyciel nauczania początkowego mgr Mirosława Matczak
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat

KLASA I B
nauczyciel nauczania początkowego mgr Grażyna Fiałkowska
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat

KLASA I C
nauczyciel nauczania początkowego mgr Ewa Wajs
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat.

Oto propozycje umiejętności dla poszczególnych klas:

Drodzy Rodzice!

Wasza aktywność i wsparcie jakiego udzielicie Waszym dzieci ma pierwszoplanowe znaczenie.

To Wy macie możliwość ciągłej obserwacji Waszego dziecka i stymulujecie jego rozwój fizyczny. Uczycie je chodzić, biegać, skakać, pływać, jeździć na rowerze czy na nartach. To Wasze wysiłki są kluczowe w przygotowaniu dziecka do uczestnictwa w aktywności ruchowej. Namawiamy Was do jak najczęstszego kontaktu z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. Wspierając rozwój swojego dziecka możecie zwielokrotnić efekt prozdrowotny, który jest celem programu Sprawny Dolnoślązaczek.

mgr Iwona Hnat