Sprawny dolnoślązaczek

Rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 w programie „Sprawny Dolnoślązaczek” biorą udział klasy I :

KLASA I A
nauczyciel nauczania początkowego mgr Magdalena Orlińska
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona HnatKLASA I B
nauczyciel nauczania początkowego mgr Elżbieta Góźdz
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat

Rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 w programie „Sprawny Dolnoślązaczek” biorą udział klasy I :

KLASA I A
nauczyciel nauczania początkowego mgr Aneta Domagała
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat


KLASA I B
nauczyciel nauczania początkowego mgr Iwona Bielec
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat


KLASA I C
nauczyciel nauczania początkowego mgr Arlena Kiziak
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat

Rok szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 w programie „Sprawny Dolnoślązaczek” biorą udział klasy I :

KLASA I A
nauczyciel nauczania początkowego mgr Ewa Wajs
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Jakub Wolny

KLASA I B
nauczyciel nauczania początkowego mgr Mirosława Matczak
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Jakub Wolny

KLASA I C
nauczyciel nauczania początkowego mgr Małgorzata Przewocka
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Jakub Wolny

Rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w programie „Sprawny Dolnoślązaczek” biorą udział klasy I :

KLASA I A
nauczyciel nauczania początkowego mgr Magdalena Orlińska
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat

KLASA I B
nauczyciel nauczania początkowego mgr Elżbieta Góźdź
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat

KLASA I C
nauczyciel nauczania początkowego mgr Magdalena Skorobogata
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Jakub Wolny

Rok szkolny 2018/2019

Koniec Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019
Uczniowie klas I i II otrzymują ostatnie naklejki do swoich sportowych legitymacji,,Sprawny Dolnoślązaczek''-Super Sprawny Dolnoślązaczek z klasy I, Super Sprawny Dolnoślązaczek z klasy II. Gratulujemy wszystkim uczniom klas I-III większych i mniejszych sukcesów sportowych i zachęcamy do spędzania wakacji na sportowo.
Nauczyciele Wychowania Fizycznego mgr Iwona Hnat i mgr Jakub Wolny

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła bierze udział w programie "Sprawny Dolnoślązaczek" którego twórcą i realizatorem jest Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” oraz Szkoły Podstawowe Dolnego Śląska.

Program ten skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania różnorodną aktywnością sportową, poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć wychowania fizycznego. Patronat nad programem objął Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty i Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

"Sprawny Dolnoślązaczek" jest to projekt zbliżony do projektu "Mały Mistrz".

KLASA I A
nauczyciel nauczania początkowego mgr Arlena Kiziak
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat
KLASA I B
nauczyciel nauczania początkowego mgr Aneta Domagała
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat
KLASA I C
nauczyciel nauczania początkowego mgr Iwona Bielec
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat
KLASA I D
nauczyciel nauczania początkowego mgr Ewa Milanowska
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat.
KLASA II A
nauczyciel nauczania początkowego mgr Mirosława Matczak
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat
KLASA II B
nauczyciel nauczania początkowego mgr Grażyna Fiałkowska
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Iwona Hnat
KLASA II C
nauczyciel nauczania początkowego mgr Ewa Wajs
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Jakub Wolny.

KLASA III A
nauczyciel nauczania początkowego mgr Elżbieta Góźdź
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Jakub Wolny.

KLASA III B
nauczyciel nauczania początkowego mgr Magdalena Orlińska
nauczyciel wychowania fizycznego mgr Jakub Wolny.

Oto propozycje umiejętności dla poszczególnych klas:

"Sprawny Dolnoślązaczek poznaje tenis ziemny"

Uczniowie naszej szkoły klas I-III biorący udział w programie ,,Sprawny Dolnoślązaczek’’ na zajęciach Wychowania Fizycznego poznawali dyscyplinę sportowa – tenis ziemny.

Zajęcia prowadzone przez trenerów tenisa ziemnego bardzo podobały się wszystkim dzieciom, dobrze i z dużym zaangażowaniem wykonywały wszystkie ćwiczenia, które nie zawsze były łatwe.
Drodzy Rodzice!

Wasza aktywność i wsparcie jakiego udzielicie Waszym dzieci ma pierwszoplanowe znaczenie.

To Wy macie możliwość ciągłej obserwacji Waszego dziecka i stymulujecie jego rozwój fizyczny. Uczycie je chodzić, biegać, skakać, pływać, jeździć na rowerze czy na nartach. To Wasze wysiłki są kluczowe w przygotowaniu dziecka do uczestnictwa w aktywności ruchowej. Namawiamy Was do jak najczęstszego kontaktu z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. Wspierając rozwój swojego dziecka możecie zwielokrotnić efekt prozdrowotny, który jest celem programu Sprawny Dolnoślązaczek.

mgr Iwona Hnat