Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 jest jedną z najstarszych szkół w Głogowie. Została utworzona w 1960 roku. Nie posiadała jeszcze wtedy własnego budynku i mieściła się w gmachu I Liceum Ogólnokształcącego przy obecnej ul. Jedności Robotniczej. Pierwszym kierownikiem placówki został Józef Adachowski, a grono pedagogiczne liczyło wówczas 14 osób.


Po dziesięciu latach "dwójkę" przeniesiono do nowo-wybudowanego obiektu przy Alei Wolności 74. Nowy budynek wzniesiono ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Koszt budowy wyniósł 7,5 mln starych złotych.

Nowa "dwójka" była trzecią szkołą podstawową wybudowaną po wojnie w Głogowie (po SP-3 i SP-6). Drugiego września 1970 roku dokonano uroczystego otwarcia szkoły. Wzięły w nim udział władze miejskie i przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze.

Naukę w nowej szkole rozpoczęło 1400 uczniów. Grono Nauczycielskie liczyło 46 osób (14 nauczycieli ze starej "dwójki", 10 ze Szkoły Podstawowej nr 6, pozostali doszli z innych szkół powiatu głogowskiego). Na czele rady pedagogicznej stanął Julian Szubert, który funkcję kierowniczą pełnił od 1967 roku.

Szkoła otrzymała imię Gwardii Ludowej, a patronat nad nią objęła Huta Miedzi "Głogów". W ramach patronatu huta miała zadbać o dofinansowywanie zakupu pomocy naukowych. Miała również wspomagać rozwój szkolnego życia kulturalnego. Na początku lat 80-tych zmienił się zakład opiekuńczy szkoły. Został nim Zakład Obrotu Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi.

Nowy budynek szkolny posiadał 18 sal lekcyjnych, 6 pracowni specjalistycznych, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, salę gimnastyczną i dwa gabinety lekarskie. Budynek zaprojektowano na znacznie mniejszą ilość uczniów, dlatego nauka musiała odbywać się na 3 zmiany. Ostatnie lekcje kończyły się o godzinie 17.15.

Pomimo trudności lokalowych w pierwszym roku pracy w nowej szkole zadbano o szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Utworzono 11 kół zainteresowań: matematyczne, polonistyczne, języka rosyjskiego, historyczne, plastyczne, taneczne, młodych fizyków, biologiczne, gastronomiczne, radiotechników i miłośników książki. Niektóre z nich pracują do dzisiaj.

W ciągu lat działalności szkoły funkcjonowały także: kółko hafciarskie, techniczno-modelarskie, spółdzielnia uczniowska, a w roku szkolnym 1992/93 powstaje teatrzyk "Bajka". W szkole działały również organizacje młodzieżowe:
 • Związek Harcerstwa Polskiego,
 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Szkolna Kasa Oszczędności,
 • Szkolny Klub Sportowy,
 • Liga Ochrony Przyrody,
 • Samorząd Szkolny.
Organizacją wiodącą w szkole była organizacja harcerska. Szczep "Jana z Głogowa" tworzyło 5 drużyn harcerskich i 4 zuchowe. Pod koniec lat osiemdziesiątych ZHP stracił swoją pozycję w szkole. Podobnie, jak w innych szkołach, praca wychowawcza koncentrowała się wokół obchodów rocznic i świąt państwowych. Ważnym elementem życia szkoły było i jest kultywowanie tradycji:
 • ślubowanie uczniów rozpoczynających naukę,
 • uroczyste przyjęcie do biblioteki uczniów klas I,
 • Dzień Samorządności,
 • wybory samorządu szkolnego,
 • turnieje rodzinne,
 • konkursy mitologiczne dla uczniów klas V,
 • Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich (obchodzony w kwietniu od 2002 roku).
Przez 20 lat obchodzono w szkole święto patrona. Dzień 15 maja był wolny od zajęć dydaktycznych. Rodzice i uczniowie brali udział w akademii poświęconej Gwardii Ludowej (później zastąpiono ją sesją naukową). Rodzice wzorowych uczniów otrzymywali listy gratulacyjne. Zmiany polityczne w Polsce spowodowały, że szkoła zrezygnowała z patrona. Decyzję tę podjęto na posiedzeniu rady pedagogicznej 20 kwietnia 1990 roku.

Od stycznia 1999 roku, w związku z reformą edukacji "dwójka" stała się sześcioletnią szkoła podstawową. Z powodu niżu demograficznego znacznie zmniejszyła się ilość uczniów. W związku z tym można było dostosować pracownie do potrzeb współczesnej szkoły. W 2001 roku utworzono pracownię komputerową, a w grudniu 2005 roku, w ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" oddano do użytku nowoczesną pracownię multimedialną.