Osiągnięcia naszych uczniów

Rok szkolny 2019/2020

Tu prezentujemy osiągnięcia naszych uczniów uzyskane w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych na szczeblu ponadszkolnym.

Osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim:

Osiągnięcia na szczeblu miejskim i powiatowym: