Podziękowania

Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za udział w akcji społeczno – edukacyjnej ŻONKILE upamiętniającej 79. rocznicę powstania w getcie warszawskim. 19.04.2022 r.
Podziękowanie mgr Justynie Kuchnikza zaangażowanie w wychowanie estetyczne dzieci oraz współpracę w organizacji cyklu koncertów edukacyjnych Lubuskiego Biura Koncertowego „Orfeusz” s.c. z cyklu „W Krainie Pani Muzyki” sezon artystyczny 2021/2022.
Podziękowanie Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i Dzieciom Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za organizację i udział w koncertach edukacyjnych Lubuskiego Biura Koncertowego „Orfeusz” s.c. z cyklu „W Krainie Pani Muzyki” sezon artystyczny 2021/2022.
Podziękowanie dla Pani Dyrektor Marioli Kokot za współpracę przy organizacji obozu szkoleniowego EuroWeek Szkoła Liderów 4-8.05.2022 r. w Długopolu Zdrój.
Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za współpracę przy organizacji obozu szkoleniowego EuroWeek Szkoła Liderów 4-8.05.2022 r. w Długopolu Zdrój.
Podziękowanie za udział w XXI edycji Szlachetnej paczki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie (14.12.2021 r.)
Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2 za występ uczniów z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn w Domu Dziennego Pobytu "Cicha Przystań" (3.03.2020 r.)
Podziękowanie od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego za udział w akcji "Razem na Święta" mającej na celu zachęcenie uczniów do działań charytatywnych i wsparcia osób potrzebujących w okresie przedświątecznym. (grudzień 2019).
Podziękowania od Głogowskiego Stowarzyszenia Edukacji Kresowej za przeprowadzenie niezwykle hojnej zbiorki zniczy w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 2019.
Podziękowanie za udział w XIX EDYCJI SZLACHETNEJ PACZKI.
Podziękowanie za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do Hymnu”, które dbyło się 8 listopada 2019.
Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za przeprowadzenie zbiórki żywności w ramach konkursu "Pomoc mierzona w kilogramach 2019". Jako szkoła zebraliśmy 110 kg żywności i zajęliśmy w tej zbiórce II miejsce (2019).
Podziękowanie za udział w akcji charytatywnej dotyczącej zbiórki środków pieniężnych do puszek kwestarskich na stypendium dla uzdolnionych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji.
Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za współpracę przy organizacji obozu szkoleniowego EuroWeek Szkoła Liderów 25-29 października 2019 r. Długopole Dolne
Dyplom dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie organizatora Głogowskiej Edycji Regionalnej XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach 8 - 10 października 2019r.

Podziękowanie Fundacji Dobry Uczynek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za wsparcie chorych dzieci z Marzycielskiej Poczty oraz przeprowadzenie na ich rzecz akcji dobroczynnej. (10.02.2017)
Podziękowanie Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za udział w konkursie historyczno-plastycznym "Żołnierze wyklęci - bohaterowie niezłomni" w kategorii Szkół Podstawowych. (03.04.2017)
Podziękowanie Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli dla Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głogowie za wieloletni trud i zaangażowanie w organizację Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych. (5.04.2017)
Podziękowanie Dyrekcji i zespołu LBK "Orfeusz" s.c. dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za udział w comiesięcznych koncertach edukacyjnych Lubuskiego Biura Koncertowego "Orfeusz" s.c. z cyklu "W Krainie Pani Muzyki" i "Akademia Melomana". (2017)
Dyplom dla Szkoły Podstawowej nr 2 - organizatora Głogowskiej Edycji Regionalnej XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach 10 - 12 października 2017 r.
Podziękowanie Stowarzyszenia Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za udział w akcji "Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka". (grudzień 2017)
Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za współpracę przy organizacji obozu szkoleniowego EuroWeek - Szkoła Liderów 5-9 maja 2018r. w Długopolu Dolnym. (14.05.2018)
Podziękowanie Dyrekcji i zespołu LBK "Orfeusz" s.c. dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za udział w comiesięcznych koncertach edukacyjnych Lubuskiego Biura Koncertowego "Orfeusz" s.c. z cyklu "W Krainie Pani Muzyki" i "Akademia Melomana". (2018)

Dyplom dla uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej nr 2 za udział w IX edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Kamienie Pamięci. Nieznany Bohater Niepodległości. (24.05.2018)
Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2 za aktywną pomoc w zbiórce "Głogów i okolice budują studnie w Afryce". (2018)