Podziękowania


Podziękowanie Fundacji Dobry Uczynek dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za wsparcie chorych dzieci z Marzycielskiej Poczty oraz przeprowadzenie na ich rzecz akcji dobroczynnej. (10.02.2017)
Podziękowanie Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za udział w konkursie historyczno-plastycznym "Żołnierze wyklęci - bohaterowie niezłomni" w kategorii Szkół Podstawowych. (03.04.2017)
Podziękowanie Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli dla Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Głogowie za wieloletni trud i zaangażowanie w organizację Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych. (5.04.2017)
Podziękowanie Dyrekcji i zespołu LBK "Orfeusz" s.c. dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za udział w comiesięcznych koncertach edukacyjnych Lubuskiego Biura Koncertowego "Orfeusz" s.c. z cyklu "W Krainie Pani Muzyki" i "Akademia Melomana". (2017)
Dyplom dla Szkoły Podstawowej nr 2 - organizatora Głogowskiej Edycji Regionalnej XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który odbył się w dniach 10 - 12 października 2017 r.
Podziękowanie Stowarzyszenia Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za udział w akcji "Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka". (grudzień 2017)
Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za współpracę przy organizacji obozu szkoleniowego EuroWeek - Szkoła Liderów 5-9 maja 2018r. w Długopolu Dolnym. (14.05.2018)
Podziękowanie Dyrekcji i zespołu LBK "Orfeusz" s.c. dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie za udział w comiesięcznych koncertach edukacyjnych Lubuskiego Biura Koncertowego "Orfeusz" s.c. z cyklu "W Krainie Pani Muzyki" i "Akademia Melomana". (2018)

Dyplom dla uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej nr 2 za udział w IX edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Kamienie Pamięci. Nieznany Bohater Niepodległości. (24.05.2018)
Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2 za aktywną pomoc w zbiórce "Głogów i okolice budują studnie w Afryce". (2018)