Terminy zebrań

Zebrania z rodzicami on-line

PLANOWANE ZEBRANIA Z RODZICAMI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 w II półroczu

4 lutego 2021 r. - wywiadówki w klasach I-VIII,

24 marca 2021 r. - zebrania z rodzicami klas I-VIII ,

21 kwietnia 2021 r. - zebrania z rodzicami klas VIII ,

28 kwietnia 2021 r. - klasy I-VII - konsultacje,

19 maja 2021 r. - zebrania z rodzicami klas I-VIII,
poinformowanie o proponowanych ocenach
rocznych na piśmie