Zajęcia rozwijające umiejętności geograficzno – przyrodnicze

11 uczniów klas szóstych uczestniczy w dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętności geograficzno – przyrodnicze. Celem zajęć jest wzmacnianie pasji badawczej, rozbudzanie ciekawości świata, rozwijanie samodzielności. Podczas zajęć, które często mają charakter zajęć laboratoryjnych uczniowie poznają i wyjaśniają zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie. Ponadto w czasie zajęć poznają i uczą się korzystać z dostępnego w pracowni geograficzno – przyrodniczej sprzętu laboratoryjnego.

Zajęcia prowadzi – Halina Nawizowska nauczyciel przyrody i geografii
Kategoria - Informacje.