Z życia świetlicy

Tutaj nie ma nudy. To miejsce, gdzie nasi uczniowie przyjemnie i pożytecznie spędzają czas. Pod dobrą opieką nie tylko odrabiają prace domowe. Różnorodne formy zajęć organizowane w świetlicy dają możliwość każdemu uczestnikowi rozwijanie swoich pasji, zainteresowań, zdobywanie umiejętności, rozwijają ich kreatywność.
Nauczyciele świetlicy

Kategoria - Informacje, Świetlica.