Wybory Patrona Szkoły

Od 01.09.2022 r. trwają prace związane z realizacją Harmonogramu wyboru Patrona naszej Szkoły. W pierwszym etapie dokonaliśmy wyboru kandydatur. Było wielu Kandydatów. Zgodnie z procedurą stworzyliśmy “krótką listę”. Są to Dzieci Głogowskie, Janusz Korczak, Ratownicy Górniczo- Hutniczy KGHM.

8 lutego w naszej szkole odbyły się wybory Patrona Szkoły. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi i administracji oddawali głosy na wybranego przez siebie kandydata na kartach wyborczych, a Rodzice za pomocą Platformy Internetowej.

Czekamy na realizację kolejnych etapów.

Iwona Matyjas, Małgorzata Gołdon

Kategoria - Informacje, Iwona Matyjas, Małgorzata Gołdon.