Wybory do Samorządu Uczniowskiego

30 września w naszej szkole zorganizowane zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w pięknej lekcji demokracji. W wyniku głosowania, decyzją większości uczniów przewodniczącym Samorządu Szkolnego został Julian Trochanowski, zastępcą Maja Kijowska. Do Samorządu Szkolnego weszli: Matylda Jarosz, Agnieszka Reczek, Agnieszka Lech, Mariusz Pałatyński, Szymon Grudzień i Amelia Natanek. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Małgorzata Gołdon
Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.