Warsztaty

W klasie 3b odbyły się 4-godzinne warsztaty. Zajęcia miały na celu integrację grupy klasowej, poznanie się od innej niż dotychczas strony. Dzieci rozpoznawały emocje, poznały sposoby panowania nad nimi, a także uczyły się odczytywać emocje innych oraz adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej.
Kategoria - Konkursy.