Warsztaty rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne

W klasie 3b odbyły się 4godzinne warsztaty. Zajęcia miały na celu integrację grupy klasowej, poznanie się od innej niż dotychczas strony. Dzieci rozpoznawały emocje, poznały sposoby  panowania nad nimi, a także uczyły się odczytywać emocje innych i adekwatnego zachowania się w danej sytuacji społecznej. 

Marta Burda, Mirosława Matczak

Kategoria - Informacje, Marta Burda, Mirosława Matczak.