Warsztaty „Poznaj mój Świat”

Dnia 28.03.2023 r. klasa 5a wraz ze swoimi wychowawcami udała się do Szkoły Podstawowej „Dalej Razem” w Głogowie. Jest to szkoła do której uczęszczają dzieci ze spektrum autyzmu. Nauczyciele szkoły przygotowali dla naszych uczniów warsztaty pt. „Poznaj mój świat”, które przybliżyły świat dzieci z autyzmem. Podczas zajęć uczniowie mogli wcielić się w rolę dziecka z autyzmem i samodzielnie doświadczyć z czym na co dzień musi się mierzyć. Uczestnicy zajęć zobaczyli także sale, w których odbywają się lekcje. Szczególną uwagę zwrócili na stały porządek dnia, który jest tak ważny dla uczniów tej szkoły. Uczniowie lepiej zrozumieli na czym polega autyzm . Warsztaty nauczyły nas akceptacji i tolerancji w stosunku do innych.

M. Ciborowska, K. Karcz-Kwaśnik

Kategoria - Informacje, Kamila Karcz-Kwaśnik, Małgorzata Ciborowska.