Warsztaty poetyckie

21 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła się lekcja otwarta dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Agnieszka Chmielowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający.

Tematem lekcji były Alternatywne formy pracy z tekstem -"Mix wierszowy". Celem lekcji było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, praca z tekstem, rozwijanie wyobraźni oraz prezentowanie twórczości własnej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 2a. Swoją przygodę z poezją uczniowie rozpoczęli od quizu ze znajomości poetów piszących wiersze dla dzieci oraz ich twórczości. Zadaniem uczniów było przyporządkowanie wylosowanemu tytułowi wiersza, jego autora. Dzieci bez problemu umieściły tytuły wierszy pod odpowiednimi portretami poetów zawieszonymi na tablicy. Kolejnym etapem pracy było wylosowanie koperty zawierającej pocięte wersy wiersza i na ich podstawie stworzenie własnego utworu. Młodzi poeci tworzyli swoje dzieła w skupieniu i z wielkim zaangażowaniem. Następnie prezentowali na forum wyniki swojej pracy. Podczas prezentacji widać było radość jaką uczniom przyniosło samodzielnie stworzone „dzieło”. Wielu z nich okazało się utalentowanymi poetami.

Dziękuję Pani Agnieszce Chmielowskiej, która przeprowadziła lekcję wykorzystując wiadomości z udziału w szkoleniu – Alternatywne formy pracy z tekstem.

Arlena Kiziak – doradca metodyczny

Galeria zdjęć


Warsztaty poetyckie
Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.