Warsztaty na temat przedsiębiorczości

We wrześniu uczniowie klas VIII wzięli udział w zajęciach w Miejskiej Strefie Biznesu. Po raz pierwszy w czasie swojej szkolnej edukacji uczniowie mieli zajęcia związane z tą dziedziną wiedzy. Nasza młodzież dowiedziała się m.in. czym jest wymiana barterowa oraz w jaki sposób dawniej płacono za różne towary. Uczniowie mieli też okazję rozpoznać swoje zainteresowania i zdolności, których właściwa ocena będzie niezbędna podczas wyboru dalszej drogi kształcenia.
Krzysztof Majsak

Kategoria - Informacje, Krzysztof Majsak.