Udzielać pierwszą pomoc? Ale jak?

Za niespełna dwa tygodnie rozpoczną się upragnione wakacje. Jest to czas wyjazdów, odpoczynku, wspólnych zabaw na świeżym powietrzu. Nie zapominajmy jednak o bezpieczeństwie swoim i osób nam towarzyszących. Zadbajmy szczególnie o respektowanie obostrzeń sanitarnych w związku z panującą pandemią.

Uczennice klasy 3 c - Magdalena Bundziów i Patrycja Woźniak przy współpracy swoich koleżanek Marceliny Piechowiak i Nadii Bartkowiak wzięły udział w Powiatowym Konkursie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Mały Ratownik” organizowanym przez SP 9 w Głogowie. Nagrały film na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku utraty przytomności, ciała obcego i poparzenia I stopnia, za który otrzymały wysokie wyróżnienie. Nad realizacją tego filmu pracowali: p. Iwona Bielec, p. Justyna Kurzeja oraz p. Tomasz Bundziów.

Osobom tym za ogromny wkład i pomoc serdecznie dziękuję, a wszystkich oglądających tę stronę zachęcam do obejrzenia tego filmu ze względu na jego wysoką wartość edukacyjną.

Bielec Iwona
Kategoria - Informacje, Konkursy, Z życia szkoły.