Tydzień Popularyzacji Matematyki w SP nr 2

W marcu w naszej szkole realizowany był Projekt edukacyjny, pt. „Tydzień Popularyzacji Matematyki”. Organizatorem tego przedsięwzięcia były:

• Iwona Matyjas - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, nauczyciel matematyki
• Arlena Kiziak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Celem projektu było podniesienie poziomu umiejętności matematycznych, aktywizowanie uczniów do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów. Rozwijanie umiejętności społecznych oraz włączenie do współpracy rodziców.

Tydzień obfitował w wiele matematycznych aktywności, w których uczniowie klas 1 – 8 chętnie brali udział.   Zapraszamy do zapoznania się z relacją z realizacji projektu.

Zobacz (pdf 33MB)

Iwona Matyjas, Arlena Kiziak
Kategoria - Arlena Kiziak, Informacje, Iwona Matyjas.