Szkoła do hymnu

Podziękowanie za wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do Hymnu”, które dbyło się 8 listopada 2019.
Kategoria - Informacje.