Symulacja rozprawy sądowej

Co roku 15.03 jest obchodzony Dzień Edukacji Prawnej. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmi: "sprawczy obywatel". Trudno sobie wyobrazić skutecznego w swoim działaniu obywatela bez znajomości przynajmniej podstaw tej dziedziny wiedzy. Nasza szkoła wpisała się w obchody tego dnia w naprawdę oryginalny i ciekawy sposób. Na zaproszenie przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" nasi uczniowie wzięli udział w symulacji rozprawy sądowej. Miejscem tej nietypowej lekcji była największa sala w Sądzie Rejonowym w Głogowie. Część uczniów miała za zadanie wcielić się w role różnych osób, które występują podczas zwykłej rozprawy sądowej. Mieliśmy min. ławników, protokolanta, obwinioną i jej obrońcę, prokuratura, poszkodowaną oraz świadków. Przed "rozprawą" prawdziwi sędziowie omówili podstawowe kwestie związane z działalnością wymiaru sprawiedliwości, a także z przebiegiem procesu sądowego. Słowa powitania skierowała do nas sama pani prezes głogowskiego sądu, sędzia Katarzyna Dąbrówny. Pani prezes poświęciła czas naszej młodzieży, przybliżając znaczenie władzy sądowniczej, przedstawiając zakres swoich obowiązków oraz opisując, jak wygląda archiwizacja dokumentów w podległym jej urzędzie. Wszystko to zostało omówione w sposób w pełni skupiający uwagę nastolatków, o co przecież łatwo nie jest. Rozprawę poprowadziła i omówiła Pani sędzia Sądu Rejonowego w Lubinie Anna Urbańska z panem doktorem Michałem Lewocem z Sądu Rejonowego w Legnicy. Ułożyli oni także dla nas scenariusz zajęć, a także udzielali nam wszelkich informacji oraz cennych rad podczas przygotowań.

Wszystkim zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy.

Krzysztof Majsak, Małgorzata Gołdon

Kategoria - Informacje, Krzysztof Majsak, Małgorzata Gołdon.