Stypendia za wysokie wyniki w nauce

Dnia 14 września 2021 roku, o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej przy ul. Gimnazjalnej w Kotli odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Wójta Gminy Kotla za wysokie wyniki w nauce i godne reprezentowanie gminy w roku szkolnym 2020/2021.
Miło nam donieść, że wśród stypendystów znalazło się czworo uczniów naszej szkoły: Gabriella Sasińska (5a), Maciej Pałatyński (5a), Jan Wojciechowski (5a) i Mariusz Pałatyński (8a). W liście gratulacyjnym złożono wyrazy uznania za dotychczasową pracę włożoną w naukę i rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań. My także serdecznie gratulujemy!

Artur Telwikas
Kategoria - Informacje.