Lista uczniów wzorowych w klasyfikacji śródrocznej

w roku szkolnym 2018/2019

(co najmniej 4,75 średnia ocen i wz. lub bdb. zachowanie)


Klasy VIII/ Gimnazjum Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów
od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. od 26 lipca do 30 lipca 2019 r.
Złożenie przez kandydatów deklaracji o przyjecie do szkoły sportowej,
dwujęzycznej, itp., wymagających sprawdzenia uzdolnień kierunkowych, testów sprawnościowych, językowych, itp.
od 6 maja do 14 maja 2019 r. od 26 lipca do 26 lipca 2019 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły o świadectwo ukończenia SP/Gim oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu od 21 do 25 czerwca 2019 r. -------------
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 16 lipca 2019 r. 21 sierpnia 2019 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia – oryginał świadectwa i zaświadczenie (jeśli nie były złożone w czerwcu) oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 25 lipca 2019 r. 30 sierpnia 2019 r.
Lp. Klasa Nazwisko i imię zachowanie średnia ocen
1. 6b Iwaniec Łukasz wz 5,64
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.