Lista uczniów wzorowych w klasyfikacji śródrocznej

w roku szkolnym 2018/2019

(co najmniej 4,75 średnia ocen i wz. lub bdb. zachowanie)


Lp. Klasa Nazwisko i imię zachowanie średnia ocen
1. 6b Iwaniec Łukasz wz 5,64
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.