Sprzątanie Świata 2018

Tegoroczna, 25 – ta, jubileuszowa akcja „Sprzątanie Świata - 2018” odbyła się pod hasłem „Akcja Segregacja, 2 x więcej, 2 x czyściej” i miała za zadanie wsparcie segregacji odpadów w gminach.

Aktualnie poziom recyklingu odpadów z naszych domów sięga zaledwie ok. 13%. Mając świadomość, że na kuli ziemskiej jest coraz mniej surowców naturalnych, a ich zasoby nie są nieograniczone, dlatego tak ważne jest lepsze wykorzystywanie zasobów, które stają się odpadami i które możemy wykorzystywać jako surowce wtórne.

O korzyściach płynących z segregacji nie trzeba nikogo przekonywać, jedynie zachęcić do stosowania jej w codziennym życiu.

Uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w akcji Sprzątanie Świata. Podobnie było w tym roku.
W ramach przygotowania do akcji, uczniowie klas I- III przeczytali i omówili książeczkę pt. „Jak Głogosia wyleczyła niechęć do segregacji śmieci". Czytając uczniowie towarzyszyli Głogosi, podczas jej wędrówek po Głogowie. Dzięki niej dowiedzieli się co to jest recykling, jakie są zasady segregacji odpadów oraz tego, że odpady są surowcami wtórnymi, które możemy ponownie przetworzyć.

W klasach starszych odbyły się pogadanki na temat tegorocznego hasła akcji. Następnie uczniowie zaopatrzeni w worki do selektywnej zbiórki odpadów, które szkoła otrzymała od Gminy Miejskiej w Głogowie wyruszyli na ulice osiedla w pobliżu szkoły. Zadanie w tym roku było trudniejsze, ponieważ nie wystarczyło pozbierać śmieci trzeba było je jeszcze umieścić w workach o odpowiednich kolorach. Dzięki temu uczniowie w praktyce mogli wykorzystać swoją wiedzę na temat segregacji.

Z zadowoleniem możemy stwierdzić, że śmieci było trochę mniej niż w latach ubiegłych.

Halina Nawizowska

Sprzątanie Świata 2018
Kategoria - Informacje.