Sprawny Dolnoślązaczek poznaje tenis ziemny

Uczniowie naszej szkoły klas I-III biorący udział w programie ,,Sprawny Dolnoślązaczek’’ na zajęciach Wychowania Fizycznego poznawali dyscyplinę sportową – tenis ziemny.

Zajęcia prowadzone przez trenerów tenisa ziemnego bardzo podobały się wszystkim dzieciom. Młodzi adepci tej dyscypliny dobrze i z dużym zaangażowaniem wykonywali wszystkie ćwiczenia, które nie zawsze były łatwe.

Iwona Hnat

Sprawny Dolnoślązaczek poznaje tenis ziemny
Kategoria - Informacje, Sport.