Ślubowanie Pierwszoklasistów 2023

Dnia 5 grudnia 2023 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych.

Uroczystość poprowadzili uczniowie klas czwartych, którzy w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej przywitali zaproszonych gości.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie stwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty".

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała dyrekcja szkoły kolorowymi ołówkami. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ratowników Górniczo-Hutniczych w Głogowie. Dowodem były dyplomy pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawców.

Na zakończenie uroczystości Najmłodsi zostali zaproszeni na słodki poczęstunek wsparty przez Radę Rodziców i PSS SPOŁEM w Głogowie.

Agnieszka Chmielowska, Ewa Wajs, Iwona Tworkowska

Kategoria - Agnieszka Chmielowska, Ewa Wajs, Informacje, Iwona Tworkowska.