Serce dla ….

Uczniowie naszej szkoły w wyniku ogłoszonej pandemii zastosowało się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i pozostało w domach. W ramach czasu wolnego wzięli udział w akcji „ Serce dla…”. Wykonane przez nich SERDUSZKA są wyrazem podziękowania i wdzięczności tym wszystkim, którzy z trudem i zaangażowaniem walczą z pandemią koronawirusa oraz pomagają nam w codziennych sytuacjach. Wykonane prace zostały przesłane do Ministerstwa Zdrowia oraz do wielu instytucji wspierających nas w tej trudnej sytuacji.

Iwona Bielec

Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.