Rodzinne czytanie

Szkoły i biblioteki są niedostępne, wszyscy według zaleceń przebywamy w domach. Warto te chwile wykorzystać na wspólne czytanie razem z dzieckiem, gdyż codzienne, systematyczne czytanie bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i młodzieży, rozwija zainteresowania, wyrabia u nich nawyk czytania dla przyjemności. Uczniowie klasy 2a, mieli za zadanie wyszukać w biblioteczce domowej interesującej ich książki, sporządzić jej metryczkę i codziennie ją czytać przynajmniej 20 minut. Kolejnym etapem pracy było wykonanie plakatu promującego książkę z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Efekty swojej pracy uczniowie przesłali nauczycielowi przez stronę e-dziennika, za pomocą zdjęć i SMS-ów z telefonu rodziców. Wyniki prac uczniów przerosły moje oczekiwania, widać wyraźnie, że praca przebiegała wspólnie z rodzicami. Pamiętajmy, czasami proste formy pracy dają największą frajdę dziecku irodzicom.

Arleta Kiziak

Galeria zdjęć


Rodzinne czytanie
Kategoria - Informacje.