Projekt językowy „Uwierz w siebie”

W marcu tego roku klasa 6b grupa językowa 1 realizowała projekt językowy pt. "Uwierz w siebie - moja pierwsza angielska lektura". Uczniowie czytali książkę po angielsku pt.: "Walkabout" z serii Penguin Readers napisaną przez Jamesa Vanca Marshalla. Pracowali w grupach, opisywali ilustracje i odpowiadali na pytania dotyczące treści, rozwijając w ten sposób takie umiejętności jak czytanie, mówienie, pisanie oraz poszerzając swoje kompetencje gramatyczne i słownikowe. Najlepszą znajomością lektury wykazały się: Ada Grobelna i Oliwia Witkowska. Niestety z powodu stanu epidemii projekt został skrócony i końcowe raporty po przeczytaniu lektury były przesyłane przez internet.

Ewa Krzyżaniak

Galeria zdjęć


Projekt językowy „Uwierz w siebie”
Kategoria - Informacje.