Projekt edukacyjny na lekcji chemii

Klasy 8c i 8d na lekcji chemii opracowały projekt edukacyjny, którego tematem było "Zastosowania soli i ich wpływ na środowisko". Zadanie uczniów polegało na stworzeniu lapbooka w którym wykażą się wiedzą na zadany temat oraz kreatywnością. Oto prace kilku uczniów.

Katarzyna Kuczewska

Kategoria - Informacje.