Programowanie nie tylko na ekranie.

Dnia 12 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celem zajęć było kształcenie kompetencji nauczyciela w zakresie nauki programowania w klasach I-III oraz przygotowanie do kształcenia u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego (algorytmicznego).
Spotkanie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej części nauczyciele zostali zapoznani z wymaganiami podstawy programowej dotyczącej nauki programowania oraz kluczowymi pojęciami z zakresu kodowania.
W drugiej części zajęć tworzono skrypty opisujące zdarzenia z życia codziennego - planowanie rozkładu zajęć w ciągu tygodnia. Przy wykorzystaniu tego typu zadań w pracy z uczniami ćwiczymy precyzyjne i szczegółowe określanie rozmaitych czynności, dostrzeganie zależności (jeżeli-to /przyczyna-skutek), kształtując w ten sposób umiejętność myślenia algorytmicznego. Następnie przedstawiono wykorzystanie mat w pracy dydaktycznej. Nauczyciele ilustrowali zapisany na karcie kod ruchem na macie , tworzyli również instrukcję.
Przedstawione zabawy pomagają rozwijać spostrzegawczość, orientację przestrzenną, logiczne myślenie, koncentrację, koordynację wzrokowo – ruchową, kreatywność. Są też dla uczniów młodszych klas wstępem do programowania.
Trzecia część warsztatu to praca z wykorzystaniem komputera. Nauczyciele poznali podstawy programowania wizualnego w środowisku Scratch.

Dziękujemy za aktywny udział w warsztatach.

Magdalena Dobrowlańska – nauczyciel informatyki
Arlena Kiziak – doradca metodyczny


Galeria zdjęć


Programowanie nie tylko na ekranie.
Kategoria - Informacje.