Powiatowy Konkurs Historyczno- Plastyczny „VI Bieg Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza”

12 stycznia 2024 roku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Historyczno- Plastycznego „VI Bieg Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza”.
Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-VI oraz klasy VII-VIII.

Głównym założeniem konkursu była popularyzacja wśród uczniów wiedzy historycznej, zachęcanie do poznawania przeszłości własnej ojczyzny, dostarczanie wzorów osobowych z przeszłości oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Nasi uczniowie zajęli wysokie miejsca.
Kategoria plastyczna:
I miejsce – Marcel Sabat klasa 6a
II miejsce - Magdalena Bundziów klasa 6c
III miejsce – Paulina Szumińska klasa 6c
Wyróżnienie - Aleksander Woziński klasa 4b

Kategoria prezentacja multimedialna:
I miejsce – Kinga Uchańska klasa 7c
II miejsce – Maciej Pałatyński klasa 7a

Gratulacje!
Renata Niewiarowska, Krzysztof Majsak

Kategoria - Informacje, Konkursy, Krzysztof Majsak, Renata Niewiarowska.