Powiatowy Konkurs Fotograficzny

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie, Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie
oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie
serdecznie zapraszają uczniów klas 1-8 szkół podstawowych
powiatu głogowskiego do udziału w konkursie fotograficznym

„Jak dbam o swoje zdrowie? Sport i rekreacja w mojej miejscowości”

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa
oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie

Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia, ukazanie miejsc sprzyjających uprawianiu sportu i aktywności fizycznej w miejscu zamieszkania, rozpowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych oraz mieszkańców Powiatu Głogowskiego fotografii jako środka wyrazu artystycznego.
Pokażmy, że są miejsca w Głogowie i okolicy, gdzie można aktywnie spędzać czas, dbając o zdrowie i kondycję fizyczną.

Warunki konkursu:

1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół powiatu głogowskiego, nauczycieli.
2. Przedmiotem konkursu są zdjęcia fotograficzne ukazujące ulubione miejsca spotkań i relaksu, sprzyjające aktywności fizycznej.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 2 zdjęcia. Format zdjęć 15 cm x 21 cm.
4. Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadesłanie (dostarczenie) zdjęć na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku.
5. Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.
6. Nadesłane prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji we wszystkich związanych z konkursem materiałach, z zaznaczeniem nazwiska autora, tytułu pracy i miejsca, które zajęła w konkursie.
7. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy oraz wystawa pokonkursowa.

Etap szkolny do 4.04.2022 r.
prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie Aleja Wolności 74 67-200, Głogów

Etap międzyszkolny 20.04.2022 r.
wyłonienie najlepszych z nadesłanych prac

Rozstrzygnięcie konkursu 27.04.2022 r.
odbiór dyplomów i nagród indywidualnie,
od godz. 10.00 do godz. 16.00
w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 10.

Załączniki:
1. Regulamin tutaj
2. Karta zgłoszeniowa tutaj
3. Etykieta do przyklejenia na fotografię tutaj
Kategoria - Informacje, Konkursy.