Pomagam, ratuję!

Oparzenia, krwotok, złamanie nogi lub ręki, zatrucie- to wszystko morze się przydarzyć tobie, komuś z twoich bliskich lub też osobiście, którą spotkasz w szkole czy na ulicy. Dlatego bardzo ważne jest to, aby wiedzieć, jak się zachować w konkretnej sytuacji.

W październiku uczniowie klasy 2 C i 3 A przeszli szkolenie przez pana Tomasza i Krystiana, ratowników Jednostki Ratownictwa Górniczo Hutniczego KGHM w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem przystąpili do ćwiczeń, wykorzystując fantomy Ania, AED oraz resuscytator. Przeszkoleni uczniowie z pewnością nie zawahają się w razie konieczności przed działaniem, udzielając komuś pomocy, a być może i ratując mu życie.

Bielec Iwona

Galeria zdjęć


Pomagam, ratuję!
Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.