Polscy Nobliści

Dnia 24.10.2019 roku uczniowie klas VII a, VII b oraz VIII b uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, na temat „Sylwetki Polskich Noblistów”. W trakcie zajęć lekcyjnych poznali sylwetkę fundatora nagrody - Alfreda Nobla, historię przyznawania nagrody oraz biografie polskich noblistów. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z pomocą nauczyciela bibliotekarza wygłosili pełną ciekawostek prelekcję, zaangażowali uczniów do poszerzania wiedzy wokół realizowanego tematu przygotowując dla nich różnorodne zadania. Spotkanie to było wspaniałą okazją do przybliżenia uczniom sylwetek osób odznaczonych tą prestiżową nagrodą oraz kształciło umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Ponadto na korytarzu szkolnym pojawiła się wystawa plakatów „Polscy Nobliści” przygotowana przez klasy VII oraz VIII.

Galeria zdjęć


Polscy Nobliści
Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.