Podziękowanie

Nasza szkoła otrzymała podziękowania od Prezydenta RP za udział w tegorocznym Narodowym Czytaniu Ballad i Romanów Adama Mickiewicza. Cieszymy się, że nasza biblioteka uczestniczyła w ważnej, polskiej akcji społecznej, jaką jest Narodowe Czytanie.
Małgorzata Gołdon

Kategoria - Informacje, Małgorzata Gołdon.