Podsumowanie loterii na rzecz zwierząt

Czy pamiętacie nasza zbiórkę pieniędzy dla zwierzaków? W dniu 23 listopada zebrane fundusze zostały przekazane na rzecz podopiecznych Azylu - Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom AMICUS. Zebrane pieniążki zostaną wykorzystane na zakup niezbędnych zimową porą artykułów dla psów i kotów.
Beata Musiał, Iwona Tworkowska, Aleksandra Czaja, Marta Burda

Kategoria - Aleksandra Czaja, Beata Musiał, Informacje, Iwona Tworkowska, Marta Burda.