Podróż do krainy Królowej Śniegu

16 grudnia 2019 r. klasa II a uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie. Zajęcia przygotowała i przeprowadziła Urszula Lewocka – nauczyciel, bibliotekarz.

Zajęcia były podsumowaniem cyklu lekcji związanych z zagadnieniami dotyczącymi baśni H.Ch. Andersena – „Królowa Śniegu”. Ich celem było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie nawyku uważnego słuchania i wyciągania wniosków, kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie oraz rozwijanie ekspresji twórczej dziecka.

Podróż dzieci rozpoczęła się od wizyty u Kaya i Gerdy w niewielkim różanym ogrodzie, gdzie wspólnie z bohaterami lektury bawiły się z użyciem chusty Klanzy. Nagle na horyzoncie pojawiła się Królowa Śniegu, która przygotowała dla nas zadania. Rozwiązując je uczniowie pomagali Gerdzie w uwolnieniu Kaya.
Znalezienie drogi w labiryncie, ułożenie puzzli, czy chronologiczne porządkowanie ilustracji i kolejności zdarzeń w lekturze, to tylko niektóre zadania, jakie mieli do pokonania uczniowie w czasie wędrówki. Niesamowitą atrakcją okazało się zwijanie na czas sznurka prowadzącego do sań Królowej Śniegu. Emocje dzieci były wielkie, każda grupa dopingowała swojego zawodnika.
Podsumowaniem zajęć była wizyta w zamku Królowej Śniegu, ułożenie z puzzli dużego czerwonego serca oraz podkreślenie roli prawdziwej przyjaźni. Lekcja uzmysłowiła dzieciom, że w imię prawdziwej przyjaźni czasami trzeba zdobyć się na ofiarność i wyrzeczenia.

Zajęcia były bardzo ciekawe i bogate w różne pomoce dydaktyczne. Dzieci były aktywne, chętnie uczestniczyły w zajęciach i wykazywały duże zainteresowanie tematem. Lekcja udała się znakomicie.

Dziękujemy Pani Urszuli za zaproszenie i wspólną zabawę.

Uczniowie klasy II a wraz z wychowawcą Arlena Kiziak

Galeria zdjęć


Podróż do krainy Królowej Śniegu
Kategoria - Informacje.