Patroni miasta Głogowa

Dnia 22 listopada uczniowie klasy 2a i 3b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie uczestniczyli w nietypowej lekcji historii w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie. Zajęcia zostały przygotowane z okazji zbliżającego się dnia Świętego Mikołaja. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z sylwetkami patronów naszego miasta.
Pan Dariusz Czaja wiceprezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, w bardzo przystępny, humorystyczny i ciekawy sposób przedstawił nam sylwetki patronów Głogowa:

I. Świętego Mikołaja, który zazwyczaj kojarzy się nam z rubasznym panem w czerwonym stroju i z czapką oraz z tym, że lata z prezentami na wielkich saniach zaprzęgniętych przez renifery. W dalszej części spotkania dowiedzieliśmy się, jaka jest prawdziwa historia świętego Mikołaja, kim naprawdę był.
Mikołaj, nazywany biskupem Miry urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 roku. Od najmłodszych lat był bardzo pobożny, a jako biskup chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi. Do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarków w formie niespodzianek, chociaż obecnie ma on zupełnie inną formę. Ówczesne podarki były skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne dzieci dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki. Musimy, jednak pamiętać, że obchodzenie dnia świętego Mikołaja ma jeden cel - niesienie radości innym. Pamiętajmy, aby chęć zrobienia czegoś dobrego dla drugiej osoby rodziła się z potrzeby serca.
Kult św. Mikołaja pojawił się w Polsce w XIII wieku. W Głogowie św. Mikołaj objął patronat nad Głogowskim kościołem parafialnym. Postać św. Mikołaja wykorzystywana była również w oficjalnych pieczęciach rajców miejskich, a także pieczęci miasta Głogowa.

II. Najświętszą Marię Pannę, której wizerunek umieszczony jest w pierwszym polu herbu Głogowa.
Przedstawiona jest na nim Madonna w koronie trzymającą berło i Dzieciątko stojąc na srebrnym półksiężyc. Najświętsza Maria Panna to patronka kolegiaty - najstarszej głogowskiej świątyni, która pamięta jeszcze czasy Piastów. Postać Madonny pojawia się na pieczęciach miejskich Głogowa już od 1326 r.
W czasie II wojny światowej kolegiata w Głogowie została zniszczona, zaginęło też arcydzieło sztuki malarskiej z 1518 roku - obraz Madonny Głogowskiej. Przez wiele lat obraz uznany był za zaginiony. W 2003 roku okazało się, że znajduje się w Muzeum Puszkina w Moskwie.

III. Świętą Katarzynę Aleksandryjską, której barokowa figura znajduje w kościele Bożego Ciała w jednej z bocznych kaplic (św. Feliksa). Figurę znaleziono w zgliszczach kościoła pw. św. Mikołaja.
Święta Katarzyna Aleksandryjska pochodziła ze stolicy Egiptu - Aleksandrii, wywodziła się z królewskiego rodu. Była, więc osobą zamożną i bardzo wykształconą we wszystkich ówczesnych dziedzinach. Zmarła śmiercią męczeńską. Według legendy ciało św. Katarzyny aniołowie przenieśli z Aleksandrii do kościoła klasztornego na Górze Synaj, gdzie relikwie świętej znajdują się do dzisiaj.

Zajęcia okazały się bardzo ciekawe i pouczające. Przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy uczestników o niezwykle cenne fakty z historii naszego miasta. Uczniowie zdobytą wiedzą mogli wykazać się rozwiązując Quiz podsumowujący zajęcia, a najaktywniejsi na zajęciach otrzymali nagrody od prowadzącego.

Serdecznie dziękujemy, Panu Dariuszowi Czai za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.

Uczniowie klasy 2a i 3b wraz z wychowawcami: Arleną Kiziak i Grażyną Fiałkowską

Galeria zdjęć


Patroni miasta Głogowa
« z 2 »
Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.