Patroni miasta Głogowa – św. Mikołaj, Najświętsza Maria Panna, św. Katarzyna

W 1505 roku u wrót miasta Głogowa umieszczono trzy figury świętych opiekunów miasta.
Byli to:
  • Święty Mikołaj patron kościoła parafialnego,
  • Matka Boska z Dzieciątkiem patronująca kolegiacie głogowskiej,
  • Święta Katarzyna opiekunka podróżników
Rzeźby wykonane z piaskowca, wspierały się na konsolach, na których nieduże postacie trzymały tarcze herbowe: Piastów Śląskich i Jagiellonów.


Poznajmy bliżej, historie życia świętych patronów Głogowa.

I. Święty Mikołaj kojarzy się nam z rubasznym panem w czerwonym stroju, który obdarowuje nas prezentami przywożonymi na wielkich saniach zaprzęgniętych w renifery.

Jaka jest prawdziwa historia świętego Mikołaja, kim był naprawdę?

Mikołaj, nazywany biskupem Miry urodził się w Patras w Grecji około 280 lub 286 roku. Od najmłodszych lat był bardzo pobożny, a jako biskup chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi. Do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarków w formie niespodzianek, chociaż obecnie ma on zupełnie inną formę. Ówczesne podarki były skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne dzieci dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki. Musimy, jednak pamiętać, że obchodzenie dnia świętego Mikołaja ma jeden cel - niesienie radości innym. Pamiętajmy, aby chęć zrobienia czegoś dobrego dla drugiej osoby rodziła się z potrzeby serca.

Kult św. Mikołaja pojawił się w Polsce w XIII wieku. W Głogowie św. Mikołaj objął patronat nad Głogowskim kościołem parafialnym. Postać św. Mikołaja wykorzystywana była również w oficjalnych pieczęciach rajców miejskich, a także pieczęci miasta Głogowa.


- Historia Świętego Mikołaja - obejrzyj
- Mikołaj z Miry - przeczytaj
- Św. Mikołaj, biskup - przeczytaj
- „Manna” świętego Mikołaja - przeczytaj
- Od biskupa Miry do grubego brodacza z reklamy coli - przeczytaj
II. Wizerunek Najświętszej Marii Panny umieszczony jest w pierwszym polu herbu Głogowa. Przedstawiona jest na nim Madonna w koronie trzymającą berło i Dzieciątko stojąc na srebrnym półksiężycu. Najświętsza Maria Panna to patronka kolegiaty - najstarszej głogowskiej świątyni, która pamięta jeszcze czasy Piastów. Postać Madonny pojawia się na pieczęciach miejskich Głogowa już od 1326 r.

W czasie II wojny światowej kolegiata w Głogowie została zniszczona, zaginęło też arcydzieło sztuki malarskiej z 1518 roku - obraz Madonny Głogowskiej. Przez wiele lat obraz uznany był za zaginiony. W 2003 roku okazało się, że znajduje się w Muzeum Puszkina w Moskwie.


- Zaginione skarby „Madonna Głogowska” - obejrzyj
- Głogowska Madonna - przeczytaj
- Madonna w niewoli - przeczytaj
- Madonna z Dzieciątkiem - przeczytaj
III. Święta Katarzyna Aleksandryjska pochodziła ze stolicy Egiptu - Aleksandrii, wywodziła się z królewskiego rodu. Była więc osobą zamożną i bardzo wykształconą we wszystkich ówczesnych dziedzinach. Zmarła śmiercią męczeńską. Według legendy ciało św. Katarzyny aniołowie przenieśli z Aleksandrii do kościoła klasztornego na Górze Synaj, gdzie relikwie świętej znajdują się do dzisiaj.

Barokowa figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej znajduje w kościele Bożego Ciała, w jednej z bocznych kaplic (św. Feliksa). Figurę znaleziono w zgliszczach kościoła pw. św. Mikołaja.


- Święci w Głogowie - obejrzyj
- Święta Katarzyna Aleksandryjska - przeczytaj
- Skarby Kościoła 25 listopada/Św. Katarzyna Aleksandryjska - obejrzyj

Arleta Kiziak
Kategoria - Informacje.