Pasowanie na pierwszaków

16 listopada był wyjątkowo uroczystym dniem dla dzieci klas pierwszych. Wzięli udział w uroczystości pasowania, podczas której zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły.
Wydarzenie to stanowiło przeżycie nie tylko dla samych dzieci - kandydatów na uczniów, ale i dla dyrekcji szkoły i nauczycieli wychowawców. Z wielką przykrością, w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, nie mogli w nim uczestniczyć ukochani rodzice.
Pierwszoklasiści, nawiązując do Święta Niepodległości z biało- czerwonymi flagami i kotylionami, wyglądali wyjątkowo dostojnie. Wykazując silną postawę patriotyzmu, przepięknie zaśpiewali piosenkę pt.” Nasze polskie ABC”, po czym wygłosili wiersz W. Bełzy „ Katechizm polskiego dziecka” . Następnie z ogromną powagą powtarzali słowa przysięgi.
Po dokonaniu przez Panią Dyrektor aktu pasowania na ucznia naszej szkoły, pierwszoklasiści otrzymali dyplomy upamiętniające to wydarzenie. Po uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców .
Myślimy, że ten ważny dzień zostanie na długo w pamięci uczniów klas pierwszych.

Bielec Iwona

Kategoria - Informacje.