Pamiętamy, nie zapominamy!

W listopadzie tradycyjnie wspominamy zmarłych przodków. Wielu z nich pozostało na Kresach Wschodnich. Ich mogiły często są opuszczone i zaniedbane. W związku z tym dolnośląscy uczniowie w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA, od 10 lat zbierają znicze i wraz z ekipą TVP Wrocław zawożą je na polskie cmentarze na Ukrainie i Wileńszczyźnie oraz porządkują opuszczone mogiły. W październiku bieżącego roku szkolnego i my włączyliśmy się z wielką radością do tej akcji, zbierając białe i czerwone znicze- symbole naszych barw narodowych. Koordynatorami akcji szkolnej były panie: Małgorzata Przewocka, Katarzyna Aderek, Iwona Bielec.

Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za włączenie się do tej pięknej i szlachetnej akcji.
Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.