,,Niedziela na sportowo z dzieckiem’’

Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Gaworzycach zaprasza do udziału w „Barbórkowym Turnieju Szachowym” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego, który odbędzie się 1 grudnia br.(niedziela) Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych. Zawodnicy będą rywalizować w trzech kategoriach: kl. I-III; IV-VIII oraz w kategorii OPEN. Na najlepszych z poszczególnych kategorii czekać będą puchary i nagrody rzeczowe. Turniej rozpocznie się o godz. 9:30 na sali gimnastycznej w Gaworzycach. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą do dnia 29 listopada 2019r. przez rodziców, prawnych opiekunów na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje.php lub na adres: piotrzahorski@wp.pl. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem RODO należy dostarczyć bezpośrednio przed turniejem w momencie weryfikacji zawodników do godz. 9.15. W miarę wolnych miejsc będzie możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów do godz. 9.15 Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek i stopień zaawansowania.
Kategoria - Informacje.