Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne

Adresy i telefony instytucji oferujących pomoc:

Gdzie szukać pomocy w trudnych życiowych sytuacjach w nowej rzeczywistości jaka nastała? Jest wiele możliwości w zależności od rodzaju potrzeb, które dotykają Państwa rodzinę. Najlepiej zadzwonić do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkamy. Wprawdzie ośrodki mają skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym – szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną, jednak gdy pilnie potrzebują Państwo pomocy, lub mają pytanie dotyczące nowej sytuacji można się również skontaktować. Istnieje możliwość udzielenia informacji i wsparcia poprzez kontakt z wymienionymi poniżej instytucjami.
Informacje o potrzebach można przekazać funkcjonariuszom policji, oni również mogą przekazać informacje do ośrodka pomocy społecznej. Zachęcamy do kontaktu z pedagogami szkolnymi i psychologiem. Kontakt możliwy przez sekretariat szkoły, e-dziennik, przekazanie informacji wychowawcom klas.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów; tel. 768341003 sekretariat, 768313028
Rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, dzieci poza rodziną, mieszkańcy DPS, niepełnosprawni, osoby w kryzysie, uchodźcy, usamodzielniani wychowankowie, osoby chore psychicznie, praca socjalna, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne, baza informacyjna, interwencje, mediacje, pomoc w załatwianiu formalności, kierowanie do palcówek pomocy społecznej i nadzór nad placówkami.

2. Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”

ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów; tel. 767276070, 768321804
Konsultacje psychologiczno – pedagogiczne, zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dziecka krzywdzonego, pomoc prawna, korepetycje, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, terapia rodzinna, interwencje i mediacje, wypoczynek.

3. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów; tel. 768333293
Osoby i rodziny w sytuacji kryzysowej, uzależnieni, ofiary przestępstw, bezrobotni, orzecznictwo dla szkół, terapia psycholog

4. Poradnia Leczenia Uzależnień Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie

ul. Kościuszki 15a, (Segment D, I piętro) tel. 768313241
Poradnictwo, zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, grupy dla uzależnionych sprawców przemocy.

5. Miejskie Centrum Wspierania Rodziny

ul. Folwarczna 7, 67-200 Głogów; tel. 768533831, 768533832
Uzależnieni od alkoholu i ich rodziny, profilaktyka, edukacja społeczna, poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie.

6. Punkt Konsultacyjny Pomocy Prawnej – PARAGRAF

ul. Okrężna 21, 67-200 Głogów; tel. 767272572
Poradnictwo prawne – wtorki, środy, czwartki od 16.00-18.00.

POMOCY UDZIELAJĄ TAKŻE:

1.Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

ul. Obrońców Pokoju 17, tel. 727-72-00

2.Sąd Rejonowy w Głogowie
ul. Kutrzeby 2, tel. 833-44-17

3.Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie
ul. Kościuszki 15, tel. 837-32-11
a także lekarze rodzinni, pediatrzy w przychodniach

4.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
ul. Sikorskiego 4, tel. (076) 727-65-00

5.Zespół Interdyscyplinarny ,,Niebieska Karta” działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie
ul. Sikorskiego 4, tel. (076) 727-65-00

6.Sąd Rejonowy - Wydz. III Rodzinny i Nieletnich w Głogowie- kuratorzy rodzinni
Ul. Kutrzeby 2, Tel. 76 754-52-51

TELEFONY ZAUFANIA:

800 12 12 12 – telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Jest to nowy bezpłatny numer działający od 1 listopada, pod którym dzieci i młodzież mogą otrzymać wsparcie psychologiczne. Telefon i czat internetowy są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

116 111 – Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 20. Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami? Zadzwoń. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.116111.pl

800 12 01 48 – „Zatrzymaj przemoc” (numer bezpłatny)

801 12 00 02 – Niebieska Linia. To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8 do 22 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8 do 16.

22 692 82 26 – całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum ds. AIDS. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl

801 19 99 90 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16 – 21. Informacje związane z problematyką narkotyków i narkomanii oraz zapobieganiu tym zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl

Placówki oferujące wsparcie dla dzieci.

Lista placówek: pobierz