Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych

Z diagnozy przeprowadzonej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów wynika, że najwięcej trudności sprawiają uczniom przedmioty przyrodnicze. Powyższe powiązane jest z brakiem zainteresowania przedmiotami wśród uczniów. Wyniki egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów przyrodniczych potwierdzają, że uczniowie głogowskich szkół osiągnęli niższą liczbę punktów w porównaniu do średniej województwa dolnośląskiego. Wysoko natomiast są oceniane są ich umiejętności językowe. Rozbudzenie ciekawości przedmiotami przyrodniczymi, podniesienie kompetencji uczniów możliwe jest poprzez wsparcie szkoleniowe nauczycieli. Zaproponowano więc w projekcie szkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie poznania nowych metod nauki, które pozwolą pobudzić kreatywność, logiczne myślenie ucznia czy wykorzystywać nowoczesne metody nauki, w tym Technologie Informacyjno- Komunikacyjne. Po szkoleniach nauczycieli zaplanowano dla uczniów zajęcia pozalekcyjne oparte na eksperymentowaniu...
Pełna treść projektu lub na stronie www.glogow.pl.

Projekt „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020

Kategoria - Informacje.