Nasi stypendyści

W dniu 28 listopada 2018 roku w Urzędzie Miejski w Głogowie odbyło się uroczyste spotkanie z laureatami konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administrację „Stypendia motywacyjne”.

Uroczystego wręczenia gratulacji oraz dyplomów dokonał Prezydent Miasta – Pan Rafael Rokaszewicz, w obecności rodziców uczniów, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Pomocy Społecznej, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, Pani Elżbiety Ruszkowskiej – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie A jutro ? w Głogowie oraz pedagogów szkolnych.

Stypendystami zadania zostali: Michał Andrasz, Blanka Becherowska oraz Ewa Leciejewska.

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania :
1. Ewelina Andrasz- pedagog szkolny,
2. Lemanowicz Anna – pedagog szkolny.

Galeria zdjęć


Nasi stypendyści
Kategoria - Informacje, Z życia szkoły.